keskiviikko 18. joulukuuta 2013

3. Yrityksen haasteet

Welcome Health on itäsuomalainen yritys, jolla on yli 20 vuoden kokemus terveyden- ja hyvinvointilaitteiden valmistuksesta, markkinoinnista ja myynnistä. Yritys on kasvanut pääasiassa orgaanisesti ja viimeaikoina myös yritysostoin. Viennin osuus liikevaihdosta on merkittävä ja se on suuntautunut pääasiassa Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Aivan viime vuosina yrityksen kilpailutilanne on kiristinyt voimakkaasti. Markkinat ovat muuttuneet globaalimmiksi ja alalla on tapahtunut nopeaa teknologista kehitystä. Viime aikoina on alettu puhua älyteknologiasta, robotiikasta ja esineiden internetistä, jotka vievät terveyslaitteiden teknologian seuraavalle tasolle.

Kuvan lähde

Aikaisemmin Welcome Health on voinut luottaa laitteidensa kestävyyteen, laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä logistiikan hallintaan. Markkinatilanteen ja teknisen kehityksen myötä asiakkaiden tarpeet ja ostotavat ovat kuitenkin muuttuneet ja myynti on alkanut takkuamaan. Myyjien pitäisi osata analysoida asiakkaiden erilaisia tarpeita ja tarjota räätälöityjä ratkaisuja. Pessimistisimpien arvioiden mukaan Welcome Healthin hiellä ja vaivalla saatu markkina-asema on valumassa hiekkaan, jollei yritys kykene uudistamaan toimintaansa sekä innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja.

Kirvestä ei kuitenkaan ole heitetty kaivoon. Welcome Healthin johto on arvioinut, että suomalainen korkeakoulutus on tuottanut osaamista, jolla globaalissa kilpailussa voidaan pärjätä. Yritys onkin noin vuosi sitten hankkinut yritysostolla hyvinvointiteknologian ohjelmistoja valmistavan joensuulaisen IT-yrityksen. Yritys oli kehittänyt nerokkaan tavan yhdistää kännykät ja Welcome Healtin terveyslaitteet. Näin voidaan siirtää kaikki laitteen keräämä data reaaliaikaisesti datapilveen. Tämän avulla mittaustulosten luotettavuus parantuu huomattavasti ja terveydenhoitohenkilökunnan aikaa säästyy. Tällaisten palveluiden kysyntä maailmalla on kasvanut valtavasti. Ohjelmisto ei kuitenkaan ole valmis ja sen integroiminen Welcome Healtin teknologiaan vie oman aikansa.

Welcome Healthin johto uskoo, että heillä on avaimet kansainväliseen menestykseen, mutta yritysoston myötä on seurannut yllättävän suuria haasteita erilaisten toimintakulttuurien kohtaamisessa. Siinä missä Welcome Healthin toiminta on perustunut vahvaan tehokkuus- ja laatuajatteluun, on hankitun IT-yrityksen toimintatapa aivan päinvastainen. Joensuulainen IT-firma on alusta lähtien ollut kansainvälinen ja toiminut virtuaalisesti. Kukin työntekijä on työskennellyt eri puolilta Suomea ja maailmaa. Pääkehittäjä pitää majaa Espanjassa ja käyttöliittymäsuunnittelija pyörittää tämän työn ohessa toista firmaa. IT-yksikön vetäjä Sami on yrittänyt esitellä Welcome Healthin johdolle ketterän kehityksen malleja, avoimen lähdekoodin ja pilviteknologian mahdollisuuksia. Nämä ajatukset ovat kaikuneet kuuroille korville. Ainoa, joka on tuntunut osoittavan kiinnostusta Samin ajatuksille, on ollut viestintäpäällikkö Johanna. Hän on jo vienyt yrityksen erilaisiin sosiaalisen median palveluihin, ja ollut kiinnostunut kovasti myös yrityksen vanhanaikaisen intranetin kehittämisestä vuorovaikutteiseksi. HR-päällikkö on kokenut IT-johtajan ajatukset hyvin vieraiksi ja pitää viestintäpäällikön some-innostusta ajanhukkana ja lapsellisena.

Samaan aikaan myyntijohtaja on tuskaillut takkuavan myynnin kanssa. Myyjät ovat oppineet toimimaan yksin ja heidän suoriutumista mitataan yksinkertaisilla tulosmittareilla. Yhteistyötä myyjien välillä ei ole nimeksikään, saati että heillä olisi keskusteluyhteys tuotekehitykseen. Näihin päiviin asti myynti on ollut varsin suoraviivaista, ja myyjät ovat pärjänneet omillaan ja etukäteen tarkkaan määritetyillä prosesseilla. Nyt asiakkaiden tilanteet ja toiveet ovat muuttuneet ja vaatimukset kasvaneet. Asiakkaiden tarpeet ovat tyypillisesti niin monimutkaisia, että yksittäisellä myyjällä ei ole taitoa ratkaista niitä. Ratkaisuehdotuksia löytyisi, jos eri puolilla yritystä olevaa osaamista pystyttäisiin joustavammin hyödyntämään, mutta nykyiset prosessit eivät anna tähän mahdollisuutta. Työntekijät ovat suhtautuneet epäluuloisesti tiedonkulkua parantaviin kehityshankkeisiin. Koska tarkkaa tietoturvaa on pidetty tärkeänä, vapaa tiedonkulku on koettu pikemminkin ongelmaksi kuin ratkaisuksi.

Welcome Healthin toimitusjohtaja Esa tietää, että jotain pitäisi tehdä, mutta kokee olevansa puun ja kuoren välissä. Esa on tottunut viestimään asiakkaiden kanssa ja työyhteisön sisällä palavereissa, mutta netissä hän tuntee olonsa epävarmaksi. Ainoa kokemus sosiaalisesta mediasta hänellä on tullut lähinnä oman teini-ikäisen lapsensa nettipelaamista ja viestintää etäältä seuraamalla. Vaimon kuluttamaa aikaa sosiaalisessa mediassa Esa on pitänyt harmittomana mutta myös hyödyttämänä ajanvietteenä.

Keskustelu parvikonsultin Marjan kanssa jäi jostain syystä pyörimään Esan mieleen. Erään kiireisen ja tunnelmaltaan jopa epätoivoisen organisaation muutospalaverin jälkeen, Esan puhelin soi.
– Raatta.
– Tässä Marja Ketomaa. Me nähtiin muutama viikko sitten seminaarissa ja vaihdettiin käyntikortit ja pari sanaa kahvipöydässä.
– Kyllä, kyllä, muistan hyvin, Esa sanoo ja kävelee autolleen.
– Keskustelu oli lyhyt mutta mielenkiintoinen, ja mä ajattelin, että olis hienoa, jos voitais vielä jatkaa aiheesta.

Esa miettii hetken. Hän on kiireinen mies, ja hyvin harvoin häntä onnistutaan vakuuttamaan puhelinsoitolla. Marja oli kuitenkin onnistunut herättämään Esan mielenkiinnon niin, että aiemmin käyty keskustelu palautui helposti mieleen. Esa tekee nopean johtopäätöksen intuitioonsa pohjautuen ja päättää antaa Marjalle ajan tapaamiseen.

– Onnistuit soittamaan varsin hyvään hetkeen. Me ollaan viimeaikoina pohdittu näitä meidän muutoshaasteita ja sitä miten me johdossa voidaan tilanteeseen vaikuttaa. Vois olla hyvä hetki vaihtaa ajatuksia, ja kuulla hieman tarkemmin, mitä sulla olis tarjottavaa.
– Hienoa, milloin olisi hyvä ajankohta tulla? Tunti varmaan riittää.
– Mä pyydän sihteeriä sopimaan tarkemmin.Welcome Healtissa on herätty toimintaympäristön radikaaliin muutokseen. Kaikki toiminnan osa-alueet ovat muuttuneet kompleksisiksi. Tuotteet ovat fyysisten tuotteiden ja virtuaalisten palveluiden alati muuttuvia yhdistelmiä. Tuotekehitys ja myyntityö eivät voi toimia enää toisistaan erillään. Tuotekehityksessä täytyy kyetä reagoimaan useiden eri osapuolten mielipiteisiin menettämättä omaa visiota tuotteesta. Uusia kilpailijoita voi ilmaantua täysin uusista suunnista ja maailmanlaajuinen toimintaympäristö pakottaa kehittämään paikasta riippumattomia yhteistyötapoja. Tällaisessa monimutkaisessa tilanteessa etukäteissuunnitteluun perustuva toiminta ei kannata. Toimintaympäristö on niin monikerroksinen ja arvaamaton, ettei parhaatkaan asiantuntijat kykene löytämään ratkaisuja suunnittelupöydällään yksin asioita pyöritellen ilman kiinteää vuorovaikutusta markkinoihin, asiakkaisiin ja muihin asiantuntijoihin. Uuden työskentelymallin keskiössä on tiedon ja taidon hankkiminen kokeilun kautta. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin tuotetta voidaan kehittää, sen toimivuudesta ja ominaisuuksista täytyy olla käytännön kokeilujen kautta saatuja kokemuksia. Koko tuotetta kehittävän ryhmän tulee olla myös valmis luopumaan tuotteeseen liittyvistä ennakko-oletuksistaan. Esimerkiksi käyttäjät voivat haluta tuotteelta aivan eri ominaisuuksia kuin mitä yritys on olettanut tai tuotteesta kiinnostunut kohderyhmä voi poiketa ennakkokäsityksistä suuresti. Myös itse tuotekehitysprosessi voi sisältää yllätyksiä. Tämän takia ei alkuperäisestä suunnitelmasta kannata pitää kynsin hampain kiinni.

Welcome Healtin IT-tiimi on jo omaksunut tällaisen kokeilulähtöisen kehittämismallin. He käyttävät omassa tiimissään niin sanottuja ketteriä menetelmiä, joissa tiimin jäsenet keskittyvät koko prosessin kannalta keskeisimpiin haasteisiin. Nämä haasteet on pilkottu pieniksi tehtäviksi, joita IT-tiimi ratkoo priorisoinnin pohjalta. Tiimin toiminnassa ainoastaan lähitulevaisuus on tarkkaan suunniteltu ja viikottain tiimi käy läpi aikaansaannoksiaan ja kohtaamiaan haasteita. Näin kokonaissuunnitelma kehittyy ja muuttuu käytännön kokemuksen myötä.

Ryhmä pyrkii myös testaamaan aikaansaannoksensa mahdollisimman nopeasti käytännössä. Näin turhat, liian vaikeat tai toimimattomat ominaisuudet eivät syö liikaa resursseja. Kokemusten kautta he voivat myös jatkuvasti analysoida päämääränä olevan tuotteen olemusta ja vaihtaa radikaalistikin suuntaa, jos kokemukset puhuvat sen puolesta. Tämän lisäksi IT-tiimi osaa jo toimia paikkariippumattomasti ilman keskusjohtoista, hierarkkista organisaatiota. Nyt Esan pitäisi pystyä vakuuttamaan itsensä siitä, että hänen häiriköiksi leimaamansa IT-hörhöt voivat edustaa koko firman tulevaisuuden pelastavaa toiminnan tapaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Hei

Olet tervetullut kommentoimaan blogejamme. Kommentointitekstit julkaistaan tsekkauksen jälkeen. Ahkerin ja monipuolisesti eri näkökulmista parvityöskentelyä ja sen johtamista kommentoiva tulee saamaan mukavan yllätyslahjan parvitarinan julkaisemisen edetessä.

Viihtyisiä lukuhetkiä blogimme parissa.

T. Janne, Juhana & Katri