maanantai 24. helmikuuta 2014

Seitsemäs luku (Loppuehdotus 1)

Marja palkattiin lopulta kehittämään Welcome Healthin parvimaista työskentelymallia ulkopuolisena konsulttina. Työntekijöiden mielipiteitä ja kokemuksia kuunneltiin ja tätä kautta Esa saatiin vakuuttumaan muutosten tarpeellisuudesta. Sisäistä viestintää parannettiin ottamalla käyttöön reaaliaikaisia keskustelukanavia ja työtiloja, joihin pystyi jakamaan projekteja sekä kommentoimaan niitä.
Pasin kanssa käyty keskustelu golfin lomassa oli jäänyt pyörimään Esan mieleen. Muutoksia tarvittaisiin ja pian, jotta Welcome Healthin tulevaisuus olisi turvatumpi. Esa ymmärsi, että luottamus olisi avainsana. Kun työntekijälle näyttää, että heihin luotetaan heidän työmotivaationsa kasvaa, he paneutuvat ja sitoutuvat työhönsä paremmin. Marjan aloittama kehitystyö oli myös tuonut työntekijöiden mielipiteet kuuluviin ja näin ollen Esa varmistui siitä, että hänen omien asenteidensa oli muututtava.

Kuvan lähde
Kehitteillä ollutta pilvipalvelua alettiin kehittämään ketteriä menetelmiä hyödyntäen, mutta paremmalla yhteistyöllä tuotekehitysosaston ja IT-osaston välillä. Yhteistyötä parannettiin tuomalla tiimi lähemmäksi toisiaan eli palveluiden tiimien keskeisimmät kehittäjät keskitettiin samaan tilaan. Tämä muodostettu tiimi muodostui työntekijöistä, jotka olivat kiinnostuneimpia palvelun kehittämisestä. He pääsivät itse päättämään oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan miten osallistuivat. Lisäksi tiedonkulku helpottui tiimien välillä Marjan yritykseen tuoman keskustelukanavan ja työtilojen kautta. Myös ulkopuolelta tiimiä asiasta kiinnostuneet pääsivät osallistumaan.

Näin yhteistyö ja viestintä tiimien välillä saatiin estottomaksi ja suoraksi, jotta yritykselle ratkaiseva palvelu saataisiin kehitettyä nopeasti. Keskeiset kehittäjät olivat yhteydessä muuhun tiimiin ja heidän kanssaan oltiin yhteydessä reaaliaikaisesti yrityksen sisäisen viestintäkanavan kautta. Tällä tavoin osastojen välinen yhteistyö parani ja osastoissa syntynyt kuppikuntaisuus katosi. Yhteishenki parani myös ja nämä asiat edesauttoivat palvelun kehittämistä.

Työtila luotiin yrityksen sisäiseen viestintäkanavaan, jonne kaikki palveluun liittyvä materiaali kerättiin ja jota kautta sitä jaettiin ja kommentoitiin. Näin Esa pääsi katsomaa miten työ edistyi eikä sähköposteja tarvinnut vaihtaa niin tiheään.

Tuote piti saada toimimaan nopeasti, jotta se saataisiin kansainvälisille markkinoille. Aiemmat hankaluudet olivat hidastaneet prosessia. Ketteriä menetelmiä hyödyntäen palvelua pystyttiin kehittämään asiakkaiden kanssa ja tuloksia saatiin nopeasti. Tällöin asiakkaat pystyivät antamaan palautetta heti ongelman ilmentyessä ja asiakkaat pääsivät osaksi kehitystiimiä.

Palvelua saatiin kevennettyä ja asiakkaiden vinkkien avulla sujuvammaksi. Samalla käytön aikana asiakkaat oppivat käyttämään palvelua ja he tottuivat käyttämään juuri Welcome Healthin palvelua.

Ketteriä menetelmiä hyödyntäen IT-osasto saatiin kiinnostumaan taas tuotekehityksestä ja tuotekehitysosasto ymmärsi menetelmän hyödyt, jolloin hekin innostuivat sen tuomista nopeista muutoksista.

Samalla osastoja pyydettiin keräämään kokemuksiaan työskentelymallista, joita voidaan käyttää hyödyksi jatkoa ajatellen. Näin testauksen ja hyvien kokemusten kautta saatiin tietoa, jonka avulla myös muut osastot kiinnostuivat uudesta kanavasta viestiä ja ketterien mallien hyödyistä.

Welcome Health sai kehitetty pilvipalvelunsa siihen pisteeseen, että he saivat siitä kansainvälisille markkinoille tuotteen. Hyvien tuloksien siivittämänä Esa kiinnostui enemmän parvityön mahdollisuuksista ja pyrkii seuraamaan muutoksen tuulia paremmin. Työntekijöiden motivaatio tuntui nousseen ja tätä myötä ketterät menetelmät ja parvityön hyödyntäminen jäivät yritykseen työskentelytavoiksi.

Marjan kanssa syntynyt hyvä yhteistyö toimi niin hyvin, että yritykseen päätettiin palkata vakituisesti juuri ketterien menetelmien ja parvityön kehittäjä, joka otti vastuun projektitiimien kasaamisesta sekä sisäisen viestinnän vetämisestä.

Vuoden päästä Esa ja Marja tapaavat seminaarissa. Marjalla on kahvikuppi kädessään ja hän huomaa Esan joukosta.

– Aika räväkkä show sulla tuolla äsken.

Esa kuulee Marjan huomautuksen ja kääntyy.

– Taisin innostua ehkä vähän liikaa, Esa sanoo ja hymyilee.
– Ei, hyvin se meni. Hauska kuulla casestä, jossa on ollut itse mukana. Marja hymyilee takaisin ja siemaisee kahviaan.
– Etenkin kohta, jossa viitattiin ulkopuolisen konsulttiin tuomiin muutoksiin oli kiehtova. Miten teillä on nyt mennyt?
– Welcome Health on päässyt hyvin kansainvälisille markkinoille ja meillä on itse asiassa mennyt jutut niin hyvin, että olemme lyhyessä ajassa saaneet alulle monta uutta projektia. Ja nämä ovat olleet yksin työntekijöiden aikaansaannoksia, Esa vastaa tyytyväisenä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Hei

Olet tervetullut kommentoimaan blogejamme. Kommentointitekstit julkaistaan tsekkauksen jälkeen. Ahkerin ja monipuolisesti eri näkökulmista parvityöskentelyä ja sen johtamista kommentoiva tulee saamaan mukavan yllätyslahjan parvitarinan julkaisemisen edetessä.

Viihtyisiä lukuhetkiä blogimme parissa.

T. Janne, Juhana & Katri