tiistai 4. maaliskuuta 2014

Henkilökohtaisen kokemus siivittää Esan oivaltamaan muutoksen mahdollisuudet (Loppuehdotus 5)

Esa on ollut koko ikänsä kiinnostunut erillaisista laitteista. Pienestä pojasta lähtien hän on purkanut, kasannut, korjaillut kaikenlaisia vempeleitä kodinkoneista, elektorniikkalaitteisiin ja isompiin koneisiin. Tämä lapsuudesta virinnyt kiinnostus oli ohjannut Esan alan opintojen pariin ja valmistumaan tekniikan insinööriksi. Sydämestä kumpuava aito kiinnostus sekä koulutuksen ja työkokemuksen kautta karttunut osaaminen oli myös syy siihen, että Esa oli onnistunut rakentamaan menestyvän yrityksen ja oppinut johtamaan sen kasvua. Viimevuosina Esan yrityksen kohtaamat haasteet on kuitenkin pakottamassa Esaa arviomaan ja myös muuttamaan oppimiaan toimintatapojaan. Vankka osaaminen yrityksen tuotteista ja vahva kiinnostus uuden oppimiseen ovat kuitenkin edelleen Esan kantavia voimia. Pasin tapaaminen oli antanut Esalle myös uskoa onnistumisen mahdollisuuksista. 
Kuvan lähde
Muutos edellyttää Esalta henkilökohtaista oivallusta siitä miten uudet yhteisölliset toimintatavat mahdollistavat. Oivallus on mahdollinen vain henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tällaisia kokemuksia ei synny Esan työssä ja yrityksessä, jossa totutut toimintatavat ja rakenteet näyttävät muodostavan liian suuren esteen muutokselle. Esa taitaa itse olla suurin este muutokselle, sillä hän ei näe muutokselle mahdollisuuksia. Näihin päiviin asti prosessien hiominen, tehostaminen, tiukemmin säädetyt toimintaohjeet ja mittarit ovat siivittäneet yrityksen tuottavuutta. Nyt pitäisikin yhtäkkiä höllentää säännöistä ja antaa työntekijöille vapauksia määritellä työtään on aivan päinvastaista sille, mitä Esa on aikaisemmin tehnyt toiminnan kehittämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Esa tarvitsee siis oivalluksen työn ulkopuolelta tai ainakin oman yrityksen ulkopuolelta. Esa tarvitsee kokemuksen, että kontrollia höllentämällä voidaan saadakin enemmän aikaan.

Esa kuulee ystävältään Pasillta yhteisöstä tai verkostosta, joka suunnittelee Robotiikan ympärille isoa tilaisuutta: Robottiviikkoa, johon Esa rohkaistuu oman kiinnostuksen pohjalta lähtemään mukaan.

Robotiikka-viikkoa suunnittelee itseorganisoitunut verkosto robotiikasta kiinnostuneita ihmisiä eri aloilta. Mukana on tutkijoita, opiskelijoita, yrittäjiä, kirjailijoita, virkamiehiä ja niin edelleen. Verkostolla on keulahahmo Seija, mutta kukaan ei johda verkostoa hallinnollisesti. Kukaan ei määrää, mitä kenenkin pitäisi tehdä ja kuinka paljon. Jokainen panostaa hankkeeseen oman osaamisen, kiinnostuksen ja resurssiensa mukaisesti. Verkoston jäsenet ovat perustaneet keskinäistä viestintää ja yhteistyötä varten verkkoon useita yhteistyöympäristöjä.

Facebookissa on oma ryhmänsä, joka on avoin ja kuka tahansa voi liittyä sinne. Ryhmässä jaetaan linkkejä, ideoita, ajatuksia blogikirjoituksia robotiikasta. Samalla viestitään tapahtuman suunnitteluun liittyvistä asioista ja sovitaan yhteisistä kasvokkaisista suunnittelutapamisista. Suunnittelutapaamisiin pääsee kuka vain osallistumaan myös verkon välityksellä, sillä ne "livestriimataan" verkkoon. Kokousten yhteydessä myös toimii chatti, jonka avulla kuka vain voi osallistua keskusteluun kokouksen aikana. Kokousten puheenjohtajana toimii kokouksen kokoonkutsuja joka yleensä on puuhanainen Seija, joka on laittoi koko homman alunperin vireille. Seija onkin henkilö, joka on omalla innostuneisuudellaan muut mukaan. Seija johtaa joukkoa innostamalla ja vuorovaikutuksella, ei käskemällä. Käskeminen ei onnistuisikaan, koska hänellä ei ole sellaista valtaa verkostossa. Voisi kenties sanoa, että verkostossa mukana olevat henkilöt ovat valinneet Seijan johtajakseen ja hännen asemansa verkoston keulahahmona jatkuu niin kauan kun muiden usko ja luottamus häneen säilyy.

Seija on omalla esimerkillään saanut innostettua noin kymmenkunta muuta hyvin aktiivista puuhamiestä ja -naista mukaan robottiviikon suunnitteluun. Kaikki heistä antavat oman työpanoksensa yhteisölle ilmaiseksi. Jokaisella on oma syynsä ja intressinsä, miksi he ovat mukana ja miksi he panostavat asiaan. Yksi haluaa oppia ja kehittää osaamistaan, toinen haluaa päästä vaikuttamaan, kolmas haluaa myydä osaamistaan, neljäs haluaa lähinnä verkostoitua ja kuulua porukkaan ja joku ehkä useampaa näistä. Olennaista ei ole se, mikä motiivi osallistumiseen on, vaan se, että jokaisella on oma sisäinen motivaatio asiaan. Jokaista toki yhdistää kiinnostus robotiikkaan. Jokaisella on myös jotakin osaamista, toisiaan täydentävää, joten jokainen voi kantaa korteaan kekoon. Kun mukanaolijat huomaavat, että Seija on innostunut ja kaikki panostavat asiaan, muutkin uskovat ja sitoutuvat yhdessä tekemiseen. Kaikilla on tunne että nyt voidaan tehdä yhdessä jotain enemmän kuin mitä kukaan voisi yksinään saavuttaa.

Pasin kautta Esa tutustuu Seijaan joka ottaa Esan avosylin mukaan toimintaan Robottiviikkoa suunnittelmaan. Esa osallistuu kukausittain pidettäviin suunnittelutapaamisiin, liittyy verkoston Linkedin ja Facebook-ryhmiin. Tapaamisissa Esa oppii aivan uudellisen tavan kokoustaa. Mukana kokouksessa on parhaimmillaan toistakymmentä ihmistä kasvokkain ja saman verran myös verkossa. Muistiot laaditaan yhteistyössä, niin että kaikki täydentävät samaa muistiota "lennosta" ja voiat muokata toistensa tekstiä. Esa saa tapaamista valtavasti uutta energiaa ja intoa. Mukanaolijoiden innostus ei voi olla tarttumatta Esaan.

Esa vaikuttuu, miten paljon innovatiivisuutta, osaamista ja tietoa verkostossa on. Esa hämmästyy miten avoimesti verkostossa olevat henkilöt jakavat tietoa ja tekevät yhteistyötä. Vielä enemmän Esaa hämmentää se, että ihmiset tekevät tätä ilman palkkaa ja ilman että kukaan käskee.

Samalla Esa huomaa, että hänen yrityksensä elää kuin kivikaudella verrattuna siihen mitä tämä verkosto toimii. Lisäksi hän joutuu toteamaan, että hän yrityksensä ulkopuolella on paljon sellaista osaamista jota yrityksessä puuttuu, mutta mitä siellä tarvittaisiin. Esa tajuaa, että vanholla toimintatavoilla hänen yrityksensä ei milloinkaan voi vastata tähän haasteeseen, jota internet, yhteisöllinen teknolgia, tiedon vapaa kulkeminen ja ihmisten helpompi verkostoituminen on aiheuttanut sille liiketoimintaympäristölle jossa hänenkin yrityksensä toimii.

Esa huomaa saaneensa ihan uutta virtaa, innostusta ja uskoa mahdollisuuksiin, joita hänen yritykselläään on. Henkilökohtaisen kokemus uusista yhteisöllisistä toimintataviosta antoi hänelle myös konkreettisia uusia taitoja ja osaamista, joita hän voi lähteä soveltamaan myös omaan työhönsä ja yrityksensä johtamiseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Hei

Olet tervetullut kommentoimaan blogejamme. Kommentointitekstit julkaistaan tsekkauksen jälkeen. Ahkerin ja monipuolisesti eri näkökulmista parvityöskentelyä ja sen johtamista kommentoiva tulee saamaan mukavan yllätyslahjan parvitarinan julkaisemisen edetessä.

Viihtyisiä lukuhetkiä blogimme parissa.

T. Janne, Juhana & Katri