sunnuntai 2. maaliskuuta 2014

Valoisa tulevaisuus (Loppuehdotus 4)

Esa palaa kotiin golfkentältä. Hänen on vaikea saada ajatuksistaan otetta. Lukuisat pelot, toiveet ja kysymykset sinkoilevat hänen mielessään. Myöhemmin illalla Esa keskustelee mietteistään vaimonsa kanssa. Keskustelun avulla Esa saa koottua ajatuksensa. Vaimo muistuttaa Esaa koko elämämme läpi kulkevasta arkisesta, mutta ei välttämättä niin itsestään selvästä aiheesta kuin yhteisöllisyys. Welcome Healthin työntekijöitä motivoi velvoite suoriutua tehtävistä ja saada työtehtävät hoidetuksi. Eri tapoja ja malleja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tuntuu risteävän yrityksen sisällä vähintään yhtä monia kuin on eri työtehtävistä vastaavia ihmisiäkin. Tämä on toki ollut Esan tiedossa jo aikaisemmin, mutta nyt hän ensimmäistä kertaa miettii keinoja pureutua työyhteisönsä tärkeimpiin rakennuspalikoihin. On rakennettava luottamusta, yhteisön jäsenten välisiä suhteita ja kiintymystä. Ihmiset on saatava toimimaan yhteistyössä halki osastorajojen. Esan on itse alettava luottamaan henkilöstöön. 

Kuvan lähde
Pasin, Marjan ja Johannan sanat tuntuvat nyt niin paljon selkeämmiltä ja Esa tietää, ettei yrityksen tilanne ei voi jatkua enää näin. Hänen on nieltävä tappionsa. Työyhteisöstä puuttuu luottamusta, tunnelma työpaikalla tuntuu tukalalta eikä kommunikointi yksinkertaisesti toimi. Esa päättää tarttua toimeen työyhteisönsä yhteisöllisyyden perusrakenteiden korjaamisesta. On aika kuunnella tarkkaan mitä mieltä työntekijät ovat nykytilanteesta. Nyt on myös vihdoin tehtävä se mikä olisi pitänyt tehdä jo yli puoli vuotta sitten. Marjan yritykseltä ostetaan apua ohjaamaan eksyksissä olevaa Esaa oikeaan suuntaan yrityksensä johdossa. Esa päättää pyytää Johannaa toteuttamaan työntekijöille suunnatun kyselyn koskien työyhteisön kuntoa ja selvittääkseen mitä mieltä kukin on rehellisesti nykytilanteesta. Kyselyn yhteydessä on mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua enemmänkin yrityksen ja työyhteisön asioiden korjaamiseksi. Vastausten avulla Esa toivoo löytävänsä oikean suunnan suunnitelmissaan ja toivoo myös henkilöstön huomaavan, että heitä kuunnellaan.

Esa miettii - jos on aika uudistua, niin no uudistutaan nyt sitten kunnolla. Pasin sanat kaikuvat kuitenkin mielessä, muutos vaatii paljon aikaa. Ensimmäistä kertaa Esa on kuitenkin valmis antamaan sille oikean mahdollisuuden. Palvelukonseptin ja teknologian vaatiman uudistamisen Esa päättää siirtää pääasiallisesti IT-tiimin hoidettavaksi, tiimi jakautuu parviin työskentelemään läpi osastorajojen. Johannaa hän pyytää jatkamaan uudenlaisen viestintäympäristön käyttöönottoa Marjan avustuksella. Tällä kertaa niin, että ennen uuden viestintäympäristön käyttöönottoa mietitään tarkkaan selkeät tavoitteet ja informoidaan henkilöstöä kunnolla näistä. Eri osastot on myös saatava kunnolla keskusteluyhteyteen ja yhteistyöhön keskenään. Esa päättää alkaa selvittää löytyisikö jokaiselta osastolta muutamia ihmisiä, lurkkijoita, jotka olisivat kiinnostuneita vastaamaan eri osastojen välisestä yhteistyöstä. Näin jokaiselta eri osastolta löytyisi muutama ihminen, jotka olisivat kiinnostuneita ja valmiita liikuttamaan tietoa tehokkaasti osastojen välillä sekä myös järjestää eri osastojen eri jäsenten välisiä kohtaamisia ja antaa mahdollisuuksia uusien ideoiden syntyyn. Näin tieto saataisiin kulkemaan läpi yrityksen ja kaikki pääsisivät vaikuttamaan siihen.

Kuluu puoli vuotta. Muutoksia on tapahtunut ja yrityksen tilanne on selvästi nousussa. Uusilla lähestymistavoilla henkilöstöä on saatu kiitettävästi mukaan uudistuksiin, mutta menetyksiltä ei valitettavasti ole vältytty. Esa on joutunut tekemään muutamia irtisanomisia ja joutunut luopumaan vuosia yrityksen hyväksi työskennelleistä henkilöistä, jotta yritys pärjäisi nykyhetken haasteissa. Tämä on luonut epävarmuutta ja laskenut henkilöstön ilmapiiriä sekä luottamusta johtoon. Johanna on kuitenkin pyrkinyt pitämään tilanteen rauhallisena ja vahvistamaan työyhteisön luottamusta. Osastojen välinen yhteistyö on tuottanut hyvin tulosta ja yritys on lähiaikoina julkaisemassa uudistuneen fyysisen tuotteen, joka hyödyntää uuteen palvelukonseptiin pohjautuvaa pilvipalveluohjelmistoa. Jo ennen julkaisemistaan edistyksellinen ohjelmisto on herättänyt kiinnostusta kotimaassa ja maailmalla. Ketterien kehitysmenetelmien ja käyttäjätestauksesta saadun palautteen perusteella on odotettavissa menestystä.

Marja ei enää ole yrityksen palveluksessa, mutta aika ajoin he vaihtavat Esan kanssa kuulumisia. Marjan lähdön jälkeen Esa on myös alkanut suhtautumaan suopeammin yrityksen ulkopuolisen avun käyttöön sekä avoimempaan tiedon jakamiseen yrityksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hän on jopa ollut jo muutamassa seminaarissa puhumassa omista kokemuksistaan ja siitä, kuinka Marja Ketolan jakama tieto uusista toimintamalleista parvityöskentelyä unohtamatta on nostanut liikaa vanhoihin kaavoihin jumiutuneen Welcome Healthin uuteen nousuun ja luonut aivan uudenlaisia näkymiä yrityksen tulevaisuudelle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Hei

Olet tervetullut kommentoimaan blogejamme. Kommentointitekstit julkaistaan tsekkauksen jälkeen. Ahkerin ja monipuolisesti eri näkökulmista parvityöskentelyä ja sen johtamista kommentoiva tulee saamaan mukavan yllätyslahjan parvitarinan julkaisemisen edetessä.

Viihtyisiä lukuhetkiä blogimme parissa.

T. Janne, Juhana & Katri